Bytové jádro Znojmo

Investor:      soukromá osoba

Místo:          Znojmo

Stupeň:        Studie, projekt pro realizaci

Autor:           Ing. arch. Pavel Kuchtík