Bytový dům H.B.

Investor:      —

Místo:         H.B.

Stupeň:        Studie

Autor:           Ing. arch. Pavel Kuchtík