Architektura- interiér- projektování staveb

Zabývám se těmito činnostmi:

 • zaměření a pasportizace stávajících staveb
 • asistence a konzultace při koupi vhodné nemovitosti ( pozemku, domu…)
 • předprojektová příprava
 • návrh staveb ( exteriér/ interiér), 3D vizualizace
 • projektová dokumentace všech stupňů (územní řízení, stavební povolení, prováděcí dokumentace)
 • inženýrská činnost ( zajištění stanovisek dotčených orgánů a vyřízení povolení staveb)
 • autorský dozor
 • příprava nemovitosti k prodeji

Při návrhu a tvorbě projektové dokumentace spolupracuji se specialisty v oboru (průkaz energetické náročnosti budovy, radonové měření, požární zpráva, atd. …)

————————————————————————————————————

Ing. arch. Pavel Kuchtík

Vzdělání:

 • VUT FAST BRNO, obor: ARCHITEKTURA A ROZVOJ SÍDEL
 • GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO

Praxe:

 • od r. 2013 samostatná praxe
 • ZNOJMOPROJEKT Ing. arch. Radomír Kaman s.r.o.

————————————————————————————————————

Ukázka výkresů pro stavební řízení:

Půdorysy domu pro rodinnou rekreaci
Pohledy- dům pro rodinnou rekreaci
Půdorys rodinného domu
Pohledy- rodinný dům
Pohledy- rodinný dům
Koordinační situace- rodinný dům

………………………………………………………………………………………………