Interiér bytového domu H.B.

Investor:      —

Místo:          H.B.

Stupeň:        Studie

Autor:           Ing. arch. Pavel Kuchtík