Interiér rodinného domu

Investor:      —

Místo:          —

Stupeň:        Studie

Autor:           Ing. arch. Pavel Kuchtík