Letní pavilon Znojmo

Investor:      —

Místo:         Znojmo

Stupeň:        Studie

Autor:           Ing. arch. Pavel Kuchtík