SPA Ostružná

Investor:     soukromá osoba

Místo:        Ostružná

Stupeň:        Studie

Autor:           Ing. arch. Filip Rejda, Ing. arch. Pavel Kuchtík