Bytová jednotka v křídle polyfunkčního objektu Jaroslavice

Investor:      soukromá osoba

Místo:          Jaroslavice

Stupeň:        Studie, projektová dokumentace pro stavební řízení

Autor:           Ing. arch. Pavel Kuchtík