Zahradní úpravy Dyjákovice

Investor:     soukromá osoba

Místo:         Dyjákovice

Stupeň:        Studie

Autor:           Ing. arch. Pavel Kuchtík