Zastřešení posezení Slup

Investor:      obec

Místo:          Slup

Stupeň:        Variantní studie

Autor:           Ing. arch. Pavel Kuchtík